Folder

Gelijkwaardig, persoonlijk en betrokken

Sinds 2009 kunnen inwoners van de drie noordelijke provincies bij Aksion.Waardevol terecht voor bewindvoering en inkomensbeheer. Aksion is gestart als een initiatief van Edward Oukes. Gerard Spoelman heeft zich enkele jaren geleden hierbij aangesloten.

Aksion zorgt voor:

 • Overzicht op en structuur in administratie en financiën;
 • 100% financiële transparantie (via internet inzage in alle transacties van zowel de beheer- als de leefgeldrekening);
 • balans tussen inkomsten en uitgaven.

 

Tijdens de aanvraagfase:

 • Na het eerste (telefonische) contact met de cliënt of hulpverlener volgt een huisbezoek;
 • extra huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden;
 • bij betalingsachterstanden of schulden wordt direct actie ondernomen;
 • de griffierechten voor de aanvraag beschermingsbewind worden voorgeschoten;
 • de aanvraag beschermingsbewind wordt volledig verzorgd;
 • aanvullend overleg met familie of andere direct betrokkenen is mogelijk.

 

Tijdens de uitvoerings- / beheerfase:

 • Er is een overzichtelijke maand- en jaarbegroting beschikbaar;
 • alle betrokken organisaties en instellingen worden geïnformeerd. Denk hierbij aan de woningbouwvereniging, banken, energiebedrijven, zorgverzekeraars, etc.;
 • alle post gaat naar de bewindvoerder;
 • als de cliënt het op prijs stelt, worden de huisbezoeken voortgezet. Het gaat dan om minimaal 2x per jaar een bezoek van een uur;
 • Als het inkomen lager uitvalt dan 120% van de bijstandsnorm, wordt voor de kosten van het beschermingsbewind bijzondere bijstand aangevraagd.

 

Kortom, bij Aksion draait het om maatwerk dat in overleg met de cliënt wordt vormgeven. Hierbij worden de Nibud-inzichten over persoonlijke financiën als leidraad genomen.

Aksion is lid van de Nederlandse branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers (Horus).

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Aksion is aangesloten bij Horus
Gerard Spoelman en Edward Oukes